Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ina van den heuvel

RT-Z Zoetermeer

Remedial teaching

Als ouder wilt u graag dat uw kind met plezier naar school gaat. Bij sommige kinderen verloopt het leerproces niet vanzelf. Het leren lezen, rekenen, spellen of schrijven wil niet goed lukken. Kinderen kunnen minder gemotiveerd raken en vaak neemt het plezier om naar school te gaan af. Er zijn kinderen die net iets meer nodig hebben dan de basis instructie op school. Ze hebben meer individuele aandacht en maatwerk nodig. Als ouder wilt u uw kind helpen maar weet u niet precies hoe u dit moet aanpakken. Is dit het geval bij uw kind dan kunt u de professionele hulp inschakelen van een remedial teacher. Remedial teaching is een apart specialisme binnen het onderwijs. Tijdens de remedial teaching wordt er intensief en doelgericht gewerkt aan de achterstanden of hiaten die een kind heeft. Remedial teaching kan helpen om leerachterstanden te verkleinen of weg te werken en leerproblemen kleiner te maken of op te lossen. Tijdens de behandelingen zal het zelfvertrouwen en het competentiegevoel groeien en zal uw kind weer met plezier naar school gaan.

Er kan remedial teaching worden gegeven voor:

• Leesproblemen, zoals voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen, voortgezet lezen of begrijpend lezen.
• Lezen (voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet technisch lezen).
• Begrijpend lezen.
• Rekenen.
• Spelling.
• Dyslexie.
• Dyscalculie.
• NT-2
• Woordenschat.
• Schrijven.


Werkwijze remedial teaching

Na telefonisch of mailcontact met de ouders wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.

Stap1: Intakegesprek.

Tijdens dit gesprek is het de bedoeling om de hulpvraag goed in kaart te brengen. Het is prettig als relevante informatie wordt meegenomen, denk aan rapporten, CITO-uitslagen en eventuele onderzoeksverslagen. Naar aanleiding van de hulpvraag bekijk ik samen met de ouders wat de mogelijkheden zijn qua begeleiding en ondersteuning van de leerling. Daarna zal er een samenwerkingsovereenkomst worden ingevuld.


Stap 2: Didactisch onderzoek.

Er zal een inventarisatie gemaakt worden van de reeds bestaande gegevens en onderzoeken. Indien nodig wordt er een aanvullend didactisch onderzoek gedaan en een diagnostisch leerling gesprek gevoerd. Vervolgens zal er met toestemming van de ouders contact met school worden opgenomen. De leerkracht wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin de actuele situatie op school en de hulpvraag kan worden beschreven.

Stap 3: Handelingsplan

De bevindingen van het intakegesprek, het didactisch onderzoek en de vragenlijst van school worden gebruikt om het individueel handelingsplan op te stellen. Hierin staat onder andere aan welke leerdoelen er zal worden gewerkt. We werken doelgericht om achterstanden en/of hiaten weg te werken, leerproblemen op te lossen of kleiner te maken. Naast de leerdoelen zal er ook worden gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid en de motivatie.

Stap 4: Behandelingen

Er zal 1 keer in de week een uur individuele begeleiding op maat zijn. De begeleiding vindt plaats in de praktijk. Naast het uur begeleiding zal er thuis ook gewerkt moeten worden aan het huiswerk wat zal worden meegegeven. Dit gaat altijd in overleg.

Stap 5: Toetsing en evaluatie

Het individueel handelingsplan wordt opgesteld voor 12 weken, daarna zal er een (tussen)evaluatiegesprek zijn met de ouders. Als de gestelde doelen zijn besproken kan ervoor worden gekozen om de begeleiding af te sluiten of te verlengen. Bij leerlingen met een leerstoornis, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie duurt de begeleiding vaak langer dan 12 weken.

<