ina van den heuvel

RT-Z Zoetermeer

Waarom RT-Z zoetermeer

U wilt uw kind helpen, omdat het op school wat moeizaam gaat. Remedial Teaching Zoetermeer is gespecialiseerd in remedial teaching, bijles, kindercoaching, extra hulp bij rekenen, spelling en lezen. Remedial teaching is ondersteuning bij het leren als dit niet volgens de verwachting verloopt. Remedial teaching richt zich meestal op kinderen en jongeren, die problemen hebben met (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en schrijven. Remedial teacher is een Engelse benaming en betekent  ‘een leraar die verbetert’.

Denk bij remedial teaching bijvoorbeeld aan het helpen van kinderen met dyslexie (leesblindheid), dyscalculie, maar ook met huiswerkbegeleiding. Behaalt uw kind in het basis- of de eerste jaren van het voortgezet onderwijs niet de verwachte resultaten?

Blijven cognitieve processen achter in vergelijking met andere kinderen? Mogelijk liggen hier leerproblemen, fysieke problemen of belemmeringen als moeite met taakaanpak, concentratieproblemen of faalangst aan ten grondslag. De praktijk van Remedial Teaching Zoetermeer begeleidt kinderen om uiteindelijk weer goed mee te kunnen komen op school. Door een intensieve begeleiding is uw kind in staat een achterstand in te lopen of te leren werken op een passend niveau. Uw kind krijgt weer vertrouwen in zichzelf en krijgt weer plezier in het leren.

Leren is leuk!
Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met leerproblemen, waaronder dyslexie, dyscalculie, spellingproblemen, (ernstige) rekenproblemen en (ernstige) leesproblemen.

Remedial teaching Zoetermeer werkt met kinderen uit het basisonderwijs en uit het voortgezet onderwijs. Remedial teaching Zoetermeer (RT-Z) begeleidt kinderen met leerproblemen, die worden aangemeld door ouders, school of door verwijzing van andere zorgverleners. Remedial teaching Zoetermeer (RT-Z) werkt graag samen met school, ouders en andere betrokkenen. Woont U in Zoetermeer en zoekt U een goede praktijk voor bijles, remedial teaching, kindercoaching, extra hulp rekenen, spelling en lezen dan kunt U terecht bij Remedial Teaching Zoetermeer.

Of U nu woont in Zoetermeer, Benthuizen, Waddinxveen, of de wijken Noordhove, Oosterheem, Rokkeveen, de Leyens u bent van harte welkom en hoeft niet steeds ver te rijden. We hebben als RT buro hele goede resultaten op het gebied van bijles, remedial teaching, kindercoaching, extra hulp met rekenen, spelling en lezen. Wacht daarom niet te lang en gun uw kind het plezier om weer goed mee te kunnen komen op school. Het versterkt het zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat uw kind weer met plezier naar school gaat.


Remedial teaching, bijles, kindercoaching, spelling, lezen en extra hulp bij rekenen.

<