Web Analytics


Naast remedial teaching kunt U bij ons ook terecht voor kindercoaching,
onderwijs ondersteuningsarrangementen, bijles en huiswerk begeleiding.

RT-Z en BGLZ wanneer leren niet vanzelf gaat    

Om uw kind nog beter te ondersteunen is RT-Z een samenwerkingsverband aangegaan met
BGLZ uit Zoetermeer om kinderen te begeleiden bij o.a. gedrags en leerstoornissen.remedial teaching

Remedial teaching is een apart specialisme binnen het onderwijs. Tijdens remedial teaching wordt er intensief en doelgericht gewerkt aan achterstanden of hiaten die een kind heeft.
Meer

kindercoaching

Kindercoaching is voor kinderen vanaf 5 jaar, die zich sterker en weerbaarder willen voelen. Door middel van coaching krijgt uw kind een steuntje in de rug.
Meer

onderwijs ondersteunings arrangementen

Voor leerlingen met leer- en of ontwikkelingsproblemen, voor leerlingen, die langdurig ziek zijn of een stoornis hebben kan een ondersteuningsarrangement worden aangevraagd.
Meer

bijles en huiswerkbegeleiding

RT-Z kan ook bijles en huiswerkbegeleiding verzorgen. Er wordt dan gewerkt met de leerstof van de school. Het kan zijn dat we de leerstof tevoren doornemen en oefenen (pre-teaching) of de leerstof, die op school is aangeboden herhalen.
Meer

Even voorstellen

Ik ben Ina van den Heuvel, Master Special Educational Needs. Sinds 1983 ben ik werkzaam in het onderwijs. Als groepsleerkracht heb ik op diverse scholen gewerkt en heb ik ruime ervaring opgedaan in verschillende groepen. Ik heb ervaring als intern begeleider en kan de zorgstructuur op een basisschool vormgeven. Ik heb een opleiding SEO-kindercoach gedaan en aansluitend de opleiding NLP-vaardigheden in contextueel perspectief. Ik heb gewerkt als dyslexiebehandelaar bij Onderwijszorg Nederland. Sinds 2008 heb ik mijn eigen praktijk voor remedial teaching. In mijn praktijk kan ik leerlingen van de basisschool met diverse leer en gedrag problematieken helpen en caochen. Ik kies de manier van begeleiden, die past bij de leerling en waarmee goede resultaten te verwachten zijn.

Lees verder

wat anderen vinden

Enkele recensies:

bente We hebben de hulp ingeschakeld van Ina, remedial teacher, voor mijn jongste dochter Bente, die toen naar groep 7 ging. Bente was al een keer blijven zitten in groep 4 en nog steeds had zij moeite met rekenen. Ina en ik hebben toen eerst samen gepraat en een er is een plan van aanpak gemaakt, het contact verliep altijd heel prettig en vanzelfsprekend.
jayden Mijn zoon Jayden is inmiddels al 12 jaar oud. En heeft dyslexie voor mij was het iets heel nieuws. Hij ging een bepaald traject in op school en voor mij was dat niet genoeg. Naar mijn gevoel moest ik als moeder iets bedenken dat hij niet verder vast liep op school. Ik ben toen zelf op zoek gegaan naar een Remedial Teacher. Op het internet en kwam Ina van den Heuvel tegen. Het eerste gesprek was goed en duidelijk en ik wist uiteindelijk waar ik aan toe was. Ik merkte aan Jayden dat het klikte tussen hem en Ina. De lessen gingen vlot en jayden ging met stappen vooruit.
larissa Onze dochter Larissa had het al vanaf groep 3 niet makkelijk op school. Na besloten te hebben dat ze groep 4 nogmaals zou doen werd er geconstateerd dat ze een ernstige enkelvoudige dyslexie had. Zo kwamen wij via de instantie op school bij Ina terecht. Het vertrouwen dat Ina onze dochter geeft heeft zo een positieve werking dat ze enorme vooruitgangen boekte. De band tussen Ina en Larissa is zo mooi.
jasperIn eerste instantie wilde ik geen bijles, maar helaas ging ik steeds meer achterlopen met spelling en lezen. Dat vond ik vervelend, maar bijles vond ik ook spannend. Uiteindelijk heb ik begin groep 8 aangegeven,  dat het misschien toch beter was om die bijles wel te proberen. De intake bij juf Ina vond ik heel spannend, maar ze was heel aardig. Uiteindelijk heb ik 14 lessen gehad en ben ik daardoor 2 jaar vooruitgegaan met mijn spelling. En met mijn CITO ben ik bij spelling van een V naar een I gegaan. Ik ben nu klaar met de bijlessen.

Meer recensies