Web
Analytics Made Easy - StatCounter


Milou van den heuvel

BGLZ - Zoetermeer

Groeps trainingen

Het komt regelmatig voor dat kinderen die moeite hebben met rekenen, spelling of lezen een laag zelfbeeld hebben en daardoor zelfs faalangst ontwikkelen. Hier lopen ze op school tegen aan. RTZ en BGLZ hebben hiervoor een training ontwikkelt. Wij bieden trainingen aan waarin we ons richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling, groei van het zelfvertrouwen, inzichten laten krijgen in de eigen kwaliteiten en het vergroten van een positief zelfbeeld. Tegelijkertijd werken we op een speelse manier aan het vergroten van de cognitieve vaardigheden op het gebied van rekenen, spelling en lezen.

De trainingen zijn er dus op gericht om kinderen te laten groeien op beide gebieden en is een mix van remedial teaching en kindercoaching. In totaal bestaat de training uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Deze trainingen worden gegeven in een groep van minimaal 4 en maximaal 7 kinderen. Er zijn trainingen voor leerlingen van de onderbouw (groep 3 t/m 5) en voor kinderen van de bovenbouw (groep 6 t/m 8). Bij voldoende aanmeldingen zal er een groep worden opgestart.


Wilt u meer informatie middels een folder over de trainingen, kunt u contact met ons opnemen.