Web
Analytics Made Easy - StatCounter


Milou van den heuvel

BGLZ - Zoetermeer

Thuisbegeleiding en ouderbegeleiding

Er zijn kinderen die niet meer in staat zijn om in een schoolsetting te functioneren en thuis komen te zitten. Ouders hebben het hier vaak zwaar mee.
Het kan ook zo zijn dat het kind wel naar school gaat maar dat ouders thuis ook aanlopen tegen het gedrag van hun kind en niet meer weten hoe te handelen.

BGLZ verzorgt ouderbegeleiding. Bij de ouderbegeleiding wordt er gekeken naar de belangrijkste knelpunten die ouders ervaren in de thuissituatie.
Op welke momenten is het lastig en ondervinden de ouders zelf de meeste stress of weerstand? Door de knelpunten goed in kaart te brengen en in welke situaties en/of in gebeurtenissen die voorkomen, zal er in samenspraak een plan van aanpak worden gemaakt.

Dit plan zal aansluiten bij de behoeften van het gezin en er zullen doelen en handelingsadviezen worden opgesteld. Aan deze doelen zal er een bepaalde periode worden gewerkt. Zijn er na het uitwisselen van adviezen, het werken aan de doelen en het meekijken in de thuissituatie voldoende handvatten en progressie dan zal de begeleidingsperiode worden afgesloten en geëvalueerd.

Mocht u meer informatie willen over de mogelijkheden ondersteuning en begeleiding dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met BGLZ.