Web Analytics Made Easy -
StatCounter
welkom bij

BGLZ - Zoetermeer

Begeleiding in gedrag en leerstoornissen, waarbij kwaliteit en persoonlijk contact centraal staat

schoolbegeleiding

Er zijn kinderen op school die problemen tegen komen. Dit komt zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs voor. Ze vallen op door buitenproportionele extroverte of introverte gedragingen.
Meer

thuisbegeleiding - thuiszitters

Er zijn kinderen die niet meer in staat zijn om in een schoolsetting te functioneren en thuis komen te zitten.
Ouders hebben het hier vaak zwaar mee.
Meer

kindercoaching

Kindercoaching is voor kinderen vanaf 5 jaar, die zich sterker en weerbaarder willen voelen. Door middel van coaching krijgt uw kind een steuntje in de rug.
Meer

groepsTrainingen 

Het komt regelmatig voor dat kinderen die moeite hebben met rekenen, spelling of lezen, hierdoor een laag zelfbeeld hebben ontwikkeld. RTZ en BGLZ hebben hiervoor een training ontwikkeld.
Meer

Even voorstellen

Mijn naam is Milou van den Heuvel. Ik ben toegepast psycholoog , PMA practitioner, kindercoach en gespecialiseerd in ontwikkelingspathologie. Door mijn praktijkervaring in de jeugdzorg heb ik een heldere visie over hoe kinderen en jongeren ondersteund en begeleid kunnen worden om goede resultaten te behalen. Persoonlijk contact en kwaliteit staan centraal bij BGLZ.

Lees verder

wat we doen

VOOR SCHOLEN Invulling gedragsarrangementen
Leerlingbegeleiding
Leerkrachtondersteuning/coaching
Afname diagnostisch onderzoek
Voor het kind Kindercoaching
Progressive Mental Alignment
Leren omgaan met emoties | Emotieregulatie
Faalangstreductietraining
Bevorderen van de concentratie en werkhouding
Versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling
NT-2 onderwijs
Voor de ouder(s)/ verzorger(s) Thuisbegeleiding
Ondersteuning thuiszitters
Opvoedondersteuning
Progressive Mental Alignment

BGLZ biedt begeleiding en ondersteuning bij
gedragsproblematiek en leerstoornissen

Visie: Bevordering van het totale welbevinden


Vraag vrijblijvend informatie aan