Web
Analytics Made Easy - StatCounter


ina van den heuvel

RT-Z Zoetermeer

Onderwijs ondersteunings arrangementen

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat de school elke leerling een passende onderwijsplaats moet bieden.

Voor leerlingen met o.a. leer- en of ontwikkelingsproblemen

Voor leerlingen met leer- en of ontwikkelingsproblemen of voor leerlingen die langdurig ziek zijn of een stoornis hebben kan een onderwijs ondersteuningsarrangement worden aangevraagd. Dit gaat in overleg met de ouders, school, de ondersteuningsadviseur van een samenwerkingsverband en een andere expert. Als er een onderwijs ondersteuningsarrangement is toegekend wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. RT-Z verzorgt de begeleiding van leerlingen met een onderwijs ondersteuningsarrangement. De begeleiding vindt plaats op school onder schooltijd. RT-Z komt elke week op diverse scholen en in verschillende groepen om leerlingen te ondersteunen. RT-Z heeft ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen met ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie en leerlingen met een lage intelligente. Er zijn regelmatig evaluatiegesprekken met school, ouders en ondersteuningsadviseur.

<